gold-elements.vn luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và mong bạn hiểu rõ rằng chúng tôi luôn bảo vệ những thông tin mà bạn để lại khi ghé thăm trang web gold-elements.vn. Điều đó sẽ rất quan trọng khi bạn hiểu được những thông tin của mình được chúng tôi sử dụng như thế nào. Chúng tôi không cho thuê hay mua bán thông tin của bạn cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Nếu bạn có thắc mắc gì về việc sử dụng thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua email : sales.online@milensea.com.vn

 Khi bạn đăng nhập vào gold-elements.vn phải tuân thủ chính sách bảo mật được nêu bên dưới và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này chỉ điều chỉnh thông tin được cung cấp cho Gold-element.eu và thông tin liên lạc từ gold-elements.vn. Nó không chi phối bất kỳ thông tin hoặc thông tin liên lạc nào khác có thể tham chiếu GOLD ELEMENTS chẳng hạn như thông tin liên lạc từ các nhà bán lẻ điện tử khác hoặc các cửa hàng bán đồ gạch. Chính sách bảo mật này đã được cập nhật ngày 12/07/2018.

 

THU TẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 
Gold Elements không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn chọn hoàn tất biểu mẫu đăng ký người dùng hoặc khảo sát trực tuyến, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, nhóm tuổi, giới tính và mối quan tâm về sản phẩm và / hoặc mỹ phẩm của bạn và các sản phẩm bạn sử dụng.

Nếu bạn quyết định đặt mua sản phẩm GOLD ELEMENTS thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ giao hàng và thanh toán của bạn, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn thẻ. Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, người dùng đăng ký tại gold-elements.vn cũng phải nhập tên người dùng / địa chỉ email và mật khẩu. Nếu bạn muốn chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bạn, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào như vậy. Khi bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trên gold-elements.vn, bạn đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách bảo mật này.

 

THÔNG TIN VÀ BÊN THỨ BA 
Nếu bạn thực hiện mua hàng trên gold-elements.vn hoặc chọn tham gia trong quá trình đăng ký hoặc vào những lúc khác khi bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin bạn cung cấp có thể được sử dụng bởi công ty tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi để hỗ trợ chúng tôi trong lưu trữ và lưu trữ dữ liệu của bạn, những người có thể theo thời gian hỗ trợ trong việc duy trì và phân tích dữ liệu đó.

Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để họ sử dụng trong việc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn thực hiện mua hàng trên gold-elements.vn hoặc chọn tham gia cụ thể và sau đó quyết định rằng bạn sẽ không còn muốn nhận các thông báo này nữa, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào. (Xem bên dưới.)

Chúng tôi có thể giữ các công ty và cá nhân khác thực hiện các chức năng phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm các chuyên gia hỗ trợ khách hàng, công ty lưu trữ web, công ty thực hiện điền đơn đặt hàng sản phẩm hoặc điều phối thư, công ty phân tích dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ email. Các bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân để thực hiện các chức năng mà chúng tôi đã ký hợp đồng, nhưng không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cẩn thận lựa chọn đối tác bằng cách đảm bảo rằng họ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt và sẽ không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin của bạn.

Nếu bạn chọn tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi, rút ​​thăm trúng thưởng, bản khảo sát, câu hỏi hoặc sự kiện nào khác trong chuyến thăm của bạn tới $$$ gold-elements.vn, các quy tắc hoặc điều khoản và điều kiện cho những sự kiện đó sẽ có sẵn và có thể cho biết rằng thông tin nhận dạng sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Việc cung cấp thông tin như vậy sẽ chỉ xảy ra với sự cho phép rõ ràng của bạn.

 

SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP 
Nếu bạn đã chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn bằng cách đăng ký trên gold-elements.vn, gửi email cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đặt hàng hoặc bằng các phương tiện khác, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ liên quan đến GOLD ELEMENTS hoặc liên hệ với bạn về các yêu cầu dịch vụ khách hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn. Các loại thông tin liên lạc này là cần thiết để phục vụ bạn, phản hồi các mối quan ngại của bạn và cung cấp mức dịch vụ khách hàng cao mà gold-elements.vn cung cấp cho khách hàng của mình.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp dưới dạng tổng hợp (không nhận dạng cá nhân) cho mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như tạo thống kê và lập kế hoạch tiếp thị. Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ hoặc tích lũy một số thông tin nhận dạng phi cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng gold-elements.vn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến trang nào của chúng tôi phổ biến nhất. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin nhận dạng phi cá nhân với hoặc cho các chi nhánh, người được cấp phép và đối tác của chúng tôi.
 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
GOLD ELEMENTS  có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, theo quyết định của chúng tôi, tuân thủ mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể trao đổi thông tin, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ gian lận tín dụng và giảm rủi ro.
 
 
SỬ DỤNG COOKIES VÀ LOG FILES 
GOLD ELEMENTS có thể đặt một cookie trên ổ cứng máy tính của bạn để chúng tôi có thể nhận ra bạn là người dùng cũ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa nó, cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu tùy chọn của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie tạm thời hoặc phiên để giúp bạn mua sắm, sẽ hết hạn sau khi bạn đặt hàng. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn hoặc tự động từ chối, cookie. Nếu bạn tắt tính năng này trong trình duyệt của mình, bạn vẫn có thể sử dụng gold-elements.vn, nhưng bạn có thể bị giới hạn trong việc sử dụng một số tính năng.


LINKS CỦA BÊN THỨ BA 
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trên gold-elements.vn. Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến hoặc từ các trang web khác mà chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của các trang web khác mà bạn liên kết đến từ gold-elements.vn.
 
 

SỰ AN TOÀN 
GOLD ELEMENTS thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cả trực tuyến và ngoại tuyến. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên gold-elements.vn, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales.online@milensea.com.vn.
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI 
Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ đăng chính sách đã sửa đổi tại đây và đề nghị bạn định kỳ tham khảo chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng quyền sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được dựa trên chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được sử dụng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến trạng thái chọn tham gia của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để có được sự cho phép. 
 
 

CẬP NHẬT THÔNG TIN 
Bạn có khả năng xem xét, thay đổi và / hoặc sửa thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales.online@milensea.com.vn hoặc gọi 0901 777 18. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn cũng có thể xem lại, thay đổi hoặc sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào liên kết đăng nhập trên gold-elements.vn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hủy kích hoạt tài khoản của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales.online@milensea.com.vn.
 
 

CÂU HỎI HOẶC BÌNH LUẬN 
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tuyệt vời để đảm bảo rằng lượt truy cập của bạn vào gold-elements.vn là một giải pháp tuyệt vời và quyền riêng tư của bạn luôn được tôn trọng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sales.online@milensea.com.vn.